فرستنده صدا و تصویر تلوزیونی
فرستنده صدا و تصویر تلوزیونی

255000 تومان

فرستنده صدا و تصویر تلوزیونی

قابلیت ارسال تصویر AVدر داخل محیط دفتر یا مسکونی

با برد 50 متر

قابلیت تعویض کانال از اتاق دیگر

فرکانس کاری:2.4GH

قابل استفاده برای خروجی TVو گیرنده دیجیتال
دسته: تجهيزات و لوازم متفرقه

بازگشت